Tin tức

Làm sao để biết lô đất mình định mua có nằm trong khu quy hoạch hay không?

Nguonchinhchu.com - Tôi đã xem đất, thấy vị trí tiện lợi và giá cả phải chăng nên dự định mua, nhưng không biết cách kiểm tra lô đất đó có nằm trong khu quy hoạch hay không. Rất mong Luật sư tư vấn giúp.

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Theo khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được ng bố ng khai theo quy định sau đây:

Một là, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ng bố ng khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; ng bố ng khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hai là, việc ng bố ng khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, việc ng khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định nêu trên, để biết lô đất dự định mua có thuộc quy hoạch hay không thì bạn có thể kiểm tra theo các cách sau đây:

Cách 1: Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Cách 2: Xem trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách 3: Hỏi ý kiến ng chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin.

Cách 4: Xin thông tin về quy hoạch đối với thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai.