BIG SALE TRI ÂN KHÁCH HÀNG:

Nạp 2 tháng chỉ còn 500k - Nạp 3 tháng chỉ còn 700k - Nạp 6 tháng chỉ còn 1200k - Nạp 1 năm chỉ còn 2000k.