Tin tức

Vì sao Quảng Ngãi bất ngờ dừng xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất?

Nguonchinhchu.com - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất dừng xây dựng quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh.

Quảng Ngãi bất ngờ dừng xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.