Tin tức

Trong năm 2022, các ngân hàng thương mại sẽ áp dụng cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

Nguonchinhchu.com - Trong năm 2022, các ngân hàng thương mại sẽ áp dụng mức lãi suất đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Ảnh minh họa

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Nội dung quyết định nêu rõ, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư trên là 4,8%/năm.

Quyết định mới ban hành chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế cho Quyết định số 2196/QĐ-NHNN ngày 24/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021.

Như vậy, mức lãi suất áp dụng trong năm 2022 không thay đổi so với quyết định số 2196 ngày 24/12/2020 về mức lãi suất áp dụng trong năm 2021.

Được biết, hiện có 4 ngân hàng thương mại Nhà nước là BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank đang được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Mới đây, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2015/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất loại trừ chính sách ưu đãi đối với khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, chính sách ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được chỉ định sẽ chỉ còn áp dụng với các khoản vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và khách hàng xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở xã hội.