Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế

Nguonchinhchu.com - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế để phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 15/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với một số kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế để phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Cùng với đó, đối với việc khởi ng dự án đầu tư, xây dựng Nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Đồng Hới trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng ng ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) có văn bản cam kết tiến độ, lộ trình cụ thể, vốn đầu tư thực hiện Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp ACV không có khả năng thực hiện khởi ng Dự án trong năm 2022, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Đồng Hới theo quy định.

Ngoài ra, liên quan đến kiến nghị về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu ng nghiệp Cam Liên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quảng Bình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định gắn với hoàn thiện quy hoạch tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 2/2022.

Đặc biệt, đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại các dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ ng an, Thanh tra Chính phủ và các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất đối với những khó khăn, tồn tại cần giải quyết sau khi có kết luận của thanh tra liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong triển khai các dự án đầu tư trong phạm vi cả nước. Đồng thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 28/2/2022.