Tin tức

Sẽ bỏ ưu đãi lãi suất vay mua, thuê nhà xã hội từ ngày 20/01/2022

Nguonchinhchu.com - Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Thông tư 20/2021/TT-NHNN bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày 20/01/2022. Ảnh minh họa: HUD.

Cụ thể, Thông tư 20 bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Về đối tượng được vay vốn, kể từ ngày 20/01/2022, đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội chỉ còn đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định 100/2015/NĐ-CP và đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Về mức vốn cho vay, đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay. Mức vốn cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất, lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Về thời hạn cho vay, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thông tư 20/2021/TT-NHNN chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2022.