Tin tức

Hà Nội: Thông tin mới nhất về đồ án đưa 5 huyện lên quận

Nguonchinhchu.com - Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư, xây dựng 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì lên quận.

Một góc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Cụ thể, nội dung văn bản nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận, giám đốc các sở là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong việc đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận.

Đồng thời, đề xuất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, cơ chế để thực hiện đồ án này.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31/10/2021, ước thực hiện đến hết năm 2021, đánh giá những tiêu chí nào đạt thêm, các tiêu chí nào chưa đạt và xây dựng lộ trình cụ thể, kế hoạch, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ còn phải triển khai để đưa huyện lên quận trong những năm 2021 - 2025. 

Mặt khác, thực hiện tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cũng như kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội phục vụ hoàn thành tiêu chí lên quận.

Các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, nhiệm vụ để hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 của huyện.

Được biết, theo Đề án phát triển 5 huyện lên quận đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, đối với huyện Hoài Đức, mục tiêu huyện lên quận năm 2020; các huyện Đan Phượng, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh đặt mục tiêu lên quận năm 2025.