Tin tức

Hà Nội: Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư

Nguonchinhchu.com - Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản thực hiện chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường ng tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

UBND TP. Hà Nội giao ng an TP phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư. Ảnh: Zing.vn

Nội dung văn bản nêu rõ, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn TP, trong đó tăng cường thanh tra ng tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Sở Xây dựng chuyển cơ quan điều tra theo quy định khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì.

Trong khi đó, ng an TP. Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định.

Lãnh đạo TP. Hà Nội giao UBND các huyện, quận, thị xã tiếp tục đẩy mạnh ng tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn; đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Xây dựng. Đồng thời, hằng quý thực hiện báo cáo tình hình triển khai gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Mặt khác, các huyện, quận, thị xã cần tăng cường ng tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì. Đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ngoài ra, khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, UBND huyện, quận, thị xã khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định ng nhận hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ, ban hành quyết định ng nhận ban quản trị nhà chung cư...