Tin tức

Hà Nội sẽ di dân khỏi 6 chung cư cũ nguy hiểm trong quý 1/2022

Nguonchinhchu.com - Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, các quận có nhà chung cư cũ đã được kiểm định nguy hiểm cấp D phải di dời người dân trong 3 tháng đầu năm 2022 để cải tạo, xây dựng lại.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 335/KH-UBND về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đợt 1. 
Theo đó, trong những năm 2021 - 2025, TP sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D, gồm:

Khu tập thể Thành ng, khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Bộ Tư pháp, khu tập thể Ngọc Khánh, nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, nhà 148-150 Sơn Tây.

UBND TP. Hà Nội giao quận Ba Đình và quận Đống Đa - nơi có các chung cư cũ nêu trên hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý 1 năm nay.

Trong quý 1/2022, TP. Hà Nội sẽ di dời dân khỏi 6 chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình để xây dựng lại. Ảnh: Internet

Đối với 4 khu chung cư tại quận Ba Đình, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp, chủ trì cùng UBND quận Ba Đình rà soát kết quả kiểm định và kiểm định đối với các nhà chung cư còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022.

Cụ thể, UBND quận Ba Đình chủ trì khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư cũ, các ng trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời; dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022.

Đồng thời, chủ trì nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc ng trình) các khu chung cư. Sở QH&KT chủ trì thẩm định, trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt, dự kiến hoàn thành quý 4/2022.

Cùng với đó, UBND quận Ba Đình chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án; tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời.

Sau khi UBND TP. Hà Nội chấp thuận nguyên tắc phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời, UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án, dự kiến hoàn thành quý 1/2023.

Sở KH&ĐT được giao chủ trì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư theo quy định; báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong quý 1/2023. 

Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2023.

Theo dự kiến, nhà chung cư cũ, nhà nguy hiểm cấp D phá dỡ trong quý 3/2023. Các nhà còn lại thuộc khu chung cư, tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ quý 3/2023).

Đối với nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Đống Đa hoàn thành di dời các hộ dân trong quý 1/2022. Chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án, tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời; phê duyệt phương án theo ủy quyền của UBND TP; dự kiến hoàn thành quý 2/2022.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa, các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND TP để kiến nghị Bộ TN&MT bàn giao quản lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo quy định, dự kiến hoàn thành quý 1/2022.

Sở KH&ĐT chủ trì, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư; báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong quý 3/2022. 

Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng theo quy định; dự kiến hoàn thành quý 1/2023. Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ dự kiến hoàn thành quý 2/2023. 

Đối với nhà 148-150 Sơn Tây, quận Ba Đình, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Ba Đình hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý 1/2022. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lựa chọn chủ đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời và tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư.

Mặt khác, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục dự án theo quy định để khởi ng; báo cáo UBND TP. Hà Nội trong quý 1/2022. Chủ đầu tư phối hợp cùng các sở, ngành lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng; dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022. Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ dự kiến hoàn thành quý 2/2022.