Tin tức

Công ty thành viên của Ecopark làm dự án khu công nghiệp 2.310 tỷ đồng tại Hưng Yên

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 20.10.2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 03 (KCN số 03). Dự án có 3 nhà đầu tư nhà đầu tư tham gia thực hiện, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (công ty con của Tập đoàn Ecopark), Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Kết Nối Việt.

Khu đô thị Ecopark tại Văn Giang – Hưng Yên.

Quy mô dự án 159,71 ha với tổng vốn đầu tư gần 2.310 tỷ đồng (tương đương 99,3 triệu USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 392,7 tỷ đồng (tương đương 16,9 triệu USD).

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Quyết định nêu rõ điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện đầu tư, kinh doanh bất động sản công nghiệp; góp đủ vốn và đúng thời hạn để thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các nội dung đã cam kết, đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo quy định của pháp luật; ký quỹ để thực hiện dự án và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa và dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu công nghiệp số 03 có 3 nhà đầu tư nhà đầu tư tham gia thực hiện, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland (công ty con của Tập đoàn Ecopark), Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Kết Nối Việt.

Đầu tháng 7, TDH Ecoland đã bắt tay Tập đoàn Hàn Quốc, gồm Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc, Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài, Công ty xây dựng KBI, Ngân hàng Shinhan làm dự án khu công nghiệp gần 1.800 tỷ tại Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên mới đây cũng đã chấp thuận cho TDH Ecoland là nhà đầu tư mới để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden trên địa bàn huyện Văn Giang.