Tin tức

Bộ Tài Chính: Đề nghị điều tra việc khai gian giá mua bán bất động sản để trốn thuế

Nguonchinhchu.com - Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế .Ảnh minh họa

Được biết, Bộ Tài chính trước đó cũng đã có ng văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và sẽ bị xử lý theo luật định.

Do đó, để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đề nghị Bộ ng an chỉ đạo cơ quan ng an các địa phương phối hợp với các Cục thuế địa phương điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế.

Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Cục thuế địa phương để yêu cầu các Tổ chức hành nghề ng chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng ng chứng theo đúng giá thực tế mua bán, làm căn cứ tình hình thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế địa phương chủ động phối hợp cơ quan ng an, Sở Tư pháp đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.