Tin tức

Bà Rịa-Vũng Tàu đê nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguonchinhchu.com - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải nêu ý kiến về việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu theo phương thức PPP.

Trước đó, ngày 27/9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai đề nghị nghiên cứu, thống nhất báo cáo đề xuất Thủ tướng về việc giao cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu.

Qua nghiên cứu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 19,5km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2 km.

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan tổ chức lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Dự án đã được Quốc hội và Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Ban Quản lý Dự án 85 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Quyết định số 1732/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án đường cao tốc đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc triển khai đầu tư dự án đòi hỏi rất cao về yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, phương án thiết kế, tổ chức giao thông cũng như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá trình thực hiện dự án. Bộ Giao thông Vận tải là Bộ quản lý chuyên ngành có đủ năng lực, kinh nghiệm và đã thực hiện đầu tư nhiều dự án đường cao tốc trong cả nước. Mặt khác, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cũng đang được Ban Quản lý Dự án 85 tổ chức lập theo quy định.

Do đó, việc giao cho Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thuận lợi hơn so với giao cho địa phương vì không phải tiếp cận lại hồ sơ từ đầu, không mất nhiều thời gian và phù họp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết chỉ đạo UBND thị xã Phú Mỹ, UBND thành phố Bà Rịa và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn của tỉnh để sớm đưa dự án vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu đi lại của người dân.