Tin tức

ABBank báo lãi trước thuế 9 tháng đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch

Nguonchinhchu.com - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2021 với mức tăng trưởng ổn định trong thời gian giãn cách xã hội, lãi trước thuễ tăng 16%, đạt gần 408 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, hoạt động chính vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ khi đem về hơn 768 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 25%. Một số nguồn thu ngoài lãi sụt giảm so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (-5%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-70%).

Các chi phí đều được ABBank tiết giảm như chi phí hoạt động giảm 3% (386 tỷ đồng), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37% (85 tỷ đồng). Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế quý 3 tăng 16%, đạt gần 408 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 2.176 tỷ đồng tăng 30%; mức thu phí dịch vụ khi đạt 359 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và lãi từ dịch vụ tăng 29% và 49% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh thu về khoản lãi gần 195 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi 5 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ABBank đạt 113.766 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 78,9% kế hoạch năm.

Tổng huy động vốn đến cuối quý 3 đạt 101.500 tỷ đồng, trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng đạt 75.349 tỷ đồng và hoàn thành 99,97% chỉ tiêu năm. Trong vòng 9 tháng, cho vay khách hàng cá nhân của ABBank đạt 33.872 tỷ đồng, tăng 15,9% và cho vay Khách hàng SMEs đạt 15.516 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm.

Hệ số an toàn vốn (CAR) của ABBank đạt mức 11,87%, nằm trên mức khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn của Basel II thiết lập từ năm 2019. Bên cạnh đó, tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì ở mức 2,06%, trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

ABBank còn cho biết, từ đầu mùa dịch đến 30/09/2021 đã có 26.565 khách hàng tại ABbank, với tổng dư nợ lên đến 14.613 tỷ đồng được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 53,5 tỷ đồng.