Tin tức

Trường hợp nào chủ nhà được chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn?

Nguonchinhchu.com - Tôi ký hợp đồng thuê nhà với thời hạn một năm, nhưng thỉnh thoảng có người quen tới ăn uống thì chủ nhà lại dọa đuổi tôi đi.

Luật sư cho hỏi, hợp đồng cho thuê còn thời hạn thì trường hợp nào chủ nhà được quyền tự ý chấm dứt hợp đồng? (Thanh Thanh).

Về vấn đề này, Luật sư tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Thứ hai, bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.

Thứ ba, bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ tư, bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê.

Thứ năm, bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê.

Thứ sáu, bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

Thứ bảy, trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, bên cho thuê đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở trong các trường hợp nêu trên phải thông báo cho bên thuê biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà và những điều cần lưu ý để đảm bảo pháp lý, tránh rủi ro