Tin tức

Quy định về cấp đất tái định cư khi thu hồi đất

Nguonchinhchu.com - Gia đình tôi của mảnh đất nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án đường 454 TBS sông Trà. Trong đó có 45m2 đất đang có nhà ở trên đất của em tôi. Sau khi thu hồi làm đường, diện tích đất là 32m2.

Tôi được biết, theo quyết định của UBND tỉnh về diện tích đất tối thiểu để ở, kết hợp với quy định điều kiện cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì mảnh đất của em tôi đủ điều kiện được cấp đất tái định cư. Tuy nhiên, em tôi hiện đang sinh sống và có hộ khẩu tại tỉnh khác, xin hỏi trường hợp này thì có được cấp đất tái định cư không?

Hình minh họa

Nguyễn Bảo Trung (Thái Bình)...

Trả lời:

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;”.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;”.

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất ở đã được cơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em gái ông mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi (32m2) không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh Thái Bình và em gái ông không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì em gái ông được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.