Tin tức

Mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

Nguonchinhchu.com - Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Đáng chú ý, nghị định quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Nội dung Nghị định 16/2022/NĐ-CP nêu rõ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi:

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định.

Nếu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sử dụng vốn huy động của cá nhân, tổ chức hoặc tiền ứng trước của bên thuê, bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Bàn giao nhà, ng trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, ng trình xây dựng và các ng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, ng trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa ng trình nhà ở, ng trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định. Huy động vốn không đúng quy định.

Chủ đầu tư bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu huy động vốn không đúng quy định. Ảnh minh họa

Phạt tiền 100 - 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;

Không ng khai, ng khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;

Hợp đồng kinh doanh bất động sản không được lập thành văn bản hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;

Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu;

Không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi ng, chất lượng ng trình theo quy định;

Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

Phạt tiền 120 - 160 triệu đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, ng trình xây dựng có một trong các hành vi:

Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, ng trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, ng trình xây dựng đó;

Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, ng trình xây dựng (nếu có).

Phạt tiền 400  -600 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định; triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phạt tiền 400 - 600 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định.