Tin tức

Mẫu hợp đồng trích thưởng trong mua bán nhà đất

Nguonchinhchu.com - Môi giới trên thị trường bất động sản rất đa dạng công ty có, văn phòng có, tự do có nhưng chỉ những công ty lớn họ mới chỉnh chu trong việc đảm bảo quyền lợi cho nhân viên môi giới của mình bằng việc làm hợp đồng trích thưởng với chủ nhà, tránh trường hợp dở khóc dở cười môi giới tự do hay gặp phải đó là chủ nhà lật kèo không chịu chi trả phí dịch vụ cho người giới thiệu.

Sau đây Nguonchinhchu.com sẽ chia sẻ với các bạn môi giới mẫu hợp đồng trích thưởng trong mua bán nhà đất do chúng tôi tổng hợp và biên soạn lại đầy đủ nhất hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn tránh lật kèo từ phía chủ nhà.

                                                                                      

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                                                                       độc lập - tự do - hạnh phúc

 

 HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

(Về việc tìm kiếm nhà đầu tư / khách hàng mua nhà đất).

         

           Hôm nay, ngày…..…tháng..…....năm 2021.

Tại địa chỉ:……………………………………………………………………………

          Chúng tôi gồm có bên A và bên B, chi tiết là:

 

  1. BÊN A: BÊN TRÍCH THƯỞNG

          Người đại diện: ………………………………………….                                                  

Sinh năm:…………………………………....                                

Số CMTND:…………………….Ngày cấp: ………..Nơi cấp……………………… 

Hộ khẩu thường trú:……………..……………………………………………………

          Điện thoại:……………………………………

          Sau đây gọi tắt là bên A.

 

  1. BÊN B: BÊN NHẬN TRÍCH THƯỞNG

           Họ và tên: .......................................................

           Sinh ngày:...................................

           Số CMTND:………………….....….Ngày cấp: ……….....Nơi cấp…………………

           Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................        

           Điện thoại: .......................................

           Sau đây gọi tắt là bên B

 

* Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc.

  1. Bên A đồng ý giao cho bên B tự chủ động đầu tư thời gian, công sức, tài chính,tìm kiếm, giới thiệu đối tác (cá nhân, công ty) nhận chuyển nhượng bđs:

............................................................................................................................

  1. Giá chào chuyển nhượng là: (................................................................. đ)

              (.................................................................................................................).

             + giá thực tế tính theo đàm phán giữa bên A và đối tác do bên B giới thiệu.

 

 Điều 2: Số tiền trích thưởng, hình thức và thời gian trích thưởng

- Bên A đồng ý trích thưởng cho bên B bằng…..………….............……………...... (...............................................................................................) của giá trị giao dịch).

- Trường hợp bên B bán được giá cao hơn giá bên A đưa ra, thì số tiền chênh lệch: Bên B được hưởng …………………………………………………………. Số chênh.

Số tiền trích thưởng trên được Bên A thanh toán cho Bên B 01 (một) lần:

ngay sau khi bên A và đối tác do bên B giới thiệu làm xong thủ tục công chứng chuyển nhượng và nhận được tiền thanh toán đủ từ bên nhận chuyển nhượng về bất động sản này. (thời gian bên A trả tiền trích thưởng không quá 24 giờ kể từ khi ký chuyển nhượng xong).

Điều 3: Cam kết của hai bên

1. Cam kết của bên A.

- Cung cấp Thông tin chuyển nhượng và hồ sơ pháp lý công chứng và hình ảnh hiện trạng bất động sản cho bên B để bên B chủ động làm việc với các đối tác. Khi đối tác được bên B giới thiệu thực sự quan tâm đến bất động sản trên, bên B sẽ giới thiệu đến bên A.

- Khi bên B đưa đối tác đến giới thiệu với bên A thì bên A tiến hành ghi nhận lại thông tin đối tác của bên B, trường hợp giao dịch không thành công tại thời điểm ban đầu mà sau này vì bất kỳ lý do gì mà bên A tiếp tục giao dịch thành công với đối tác của bên B đã giới thiệu thì bên A vẫn phải trích thưởng cho bên B như đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

- Việc trích thưởng là do Bên A hoàn toàn tự nguyện.

         2. Cam kết của bên B

- Chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực và tài chính, có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tình trạng về bất động sản này một cách chính xác, trung thực cho đối tác (Nhà đầu tư) đúng như những gì bên A đã cung cấp;

- Tư vấn và hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết trong quá trình chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật.

- Dù thương vụ thành công hay không thì việc bảo mật thông tin khách hàng là cực kỳ quan trọng và bên B cam kết luôn bảo mật mọi thông tin.

         Điều 4. Giải quyết tranh chấp.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

         Điều 5: Ký kết.

- Hai bên trong tình trạng minh mẫn, tự nguyện, đều đã đọc lại, đã hiểu, đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong Hợp đồng này và cùng nhất trí ký vào hợp đồng để làm bằng chứng.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bản gồm 02 trang, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

 

 

 BÊN A

(BÊN TRÍCH THƯỞNG)

                                                    BÊN B

                                                      (BÊN NHẬN TRÍCH THƯỞNG)

 

Tải file hợp đồng trích thưởng tại đây