Tin tức

Hà Nội: Vi phạm hành chính về đất đai có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Nguonchinhchu.com - Vừa qua, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.

Một góc TP. Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Nghị quyết trên quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành TP. Hà Nội.

Cụ thể, mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong nghị quyết bằng hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Theo đó, mức tiền phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Về đối tượng áp dụng, Nghị quyết mới áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, xảy ra trên địa bàn nội thành TP. Hà Nội, ngoại trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

UBND TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai và tổng kết thực hiện nghị quyết.

Nếu có sự điều chỉnh của pháp luật làm thay đổi các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong từng giai đoạn dẫn đến các nội dung nghị quyết không còn phù hợp, UBND TP. Hà Nội tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, trình HĐND TP bổ sung, sửa đổi, thay thế nghị quyết cho phù hợp với thực tiễn.