Thông báo:

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh tạm dừng cung cấp dịch vụ khi nào triển khai lại sẽ có thông báo chính thức tại đây. Trân trọng cảm ơn.