PHÍ XEM TIN 300K/THÁNG - THÔNG TIN THANH TOÁN:

MBbank Quân Đội: Số TK: (59201.1987.8888) - Chủ TK: (Vũ Thị Vinh) - Chi Nhánh: (Hà Nội).